« بسمه تعالی»

مجتمع امام رضا(ع) برآن است تا با کارکردهای مذهبی، آئینی و عام المنفعه، پنجره ای نو در عرصه فرهنگ و هنر بگشاید. در کنار توجه به معماری و ساختار ظاهری این بنا، گزینش مجریان و مشاوران آگاه در امور فرهنگی و مذهبی از دیگر شاخصه های این محیط معنوی است.

از نگاه ما ، وجوب تامین مجموعه ای از دستاوردهای مذهبی و فرهنگی برای همه اعضای یک خانواده مهمترین سنگ بنای معنوی این مجموعه است. راهی که هر چند بسیار دقیق، حساس و دشوار است، اما با تکیه بر پشتوانه های ارزشمند فکری اساتید حوزه های علمیه و مدرسین دانشگاه و همچنین همراهی مردم که همیشه یاوری مهربان و همراهانی ستودنی در جریانات فرهنگی بوده اند، قطعا میسر است. اکنون و در آستانه این راه خطیر به آستان پرمهر امام مهربانیها، حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام که نامش بر تارک این بنا می بخشد، سر ارادت فرود آورده،  دست ادب بر سینه نهاده و میخواهیم که دعاهای ما را برای ثمرنشستن این مجموعه و توفیق خدمت خالصانه در این راه خطیر به استجابت برساند.